Takket være intens lobbyvirksomhet klarte foreningen å unngå full splittelse i debatten om hvorvidt sykehusleger skal ha rett til kunne be seg fritatt fra å jobbe inntil 19 timer i ett strekk.

Men det måtte både særmøter, fire timers debatt og trussel om mistillit til, før seieren kunne hales i land.

— Denne debatten representerer på mange måter et tidsskille. Vi har vunnet aksept for at også leger kan bli slitne av å jobbe lange økter og at også vi må kunne kombinere et yrkesliv med familie, var lederen i Yngre legers forening, Hilde Marie Engjoms kommentar etterpå.

Som på Folkets Hus

Det var gammeldags Folkets Hus-stemning da legene braket sammen til verbalt slagsmål på Scandic Hotell i går formiddag.

Og debatten endte også akkurat som det pleier å gjøre når Arbeiderpartiet og fagbevegelsen møtes i lokale i Håkonsgaten. Etter timer med harde beskyldninger og skarp retorikk, ender det med enstemmig vedtak.

Mange underordnete leger la ingenting imellom når de beskrev sine frustrasjoner over høyt arbeidspress og lange arbeidsøkter på norske sykehus.

Her er noen smakebiter fra debatten.:

— Det går ikke an å kombinere det være helgepappa og alenpappa med å utdanne seg til kirurg.

— Det må bli mulig å bli spesialist uten å jobbe seg i hjel.

— Det eneste Legeforeningen har gjort for oss, er å frata oss muligheten til å praktisere norsk lov.

De yngre legene truet også med mistillit til avtroppende president, Hans Kristian Bakke, og et flertall i sentralstyret.

Engjom og hennes meningsfeller hevder at de har blitt fullstendig overkjørt slik at synspunktene deres ikke har kommet frem i lønnsforhandlingene med helseforetakenes arbeidsgiverorganisasjon, NAVO.

Begrep som «fullstendig mangel på kommunikasjon», «sensur» og «knebling» ble brukt fra talerstolen.

Droppet mistillit

De unge legene droppet til slutt mistillitsforslaget. Men utover ettermiddagen i går var det fremdeles uvisst om Yngre Legers forening vil kunne støtte noen av to presidentkandidatene ved valget i formiddag.

Begge de to kandidatene, Torunn Jambu og Geir Ketil Røste har stilt seg bak flertallet i sentralstyret.

I går talte Jambu flere ganger de unge legenes sak. Men i landsmøtekorridorene var mange som ga uttrykk for at de ikke stolte helt på hennes budskap.