Statsadvokat Inga Bejer Engh presiserte under en pressekonferanse tirsdag at domstolen som avsier dom i saken, ikke vil bestemme innholdet i behandlingsopplegget, dette blir den faglige ansvarlige leges jobb. Legen vil imidlertid være pliktet til å ta hensyn til behovet samfunnet måtte ha til å beskytte seg mot domfelte, opplyste Bejer Engh.

Påtalemyndigheten vil ha en viss mulighet til å holde kontroll med sikkerhetstiltakene rundt domfelte. Dersom faglig ansvarlig lege skulle beslutte å overføre domfelte fra lukket til åpen avdeling, kan han ikke gjøre dette uten samtykke fra påtalemyndigheten. Dersom legen og påtalemyndigheten er uenige, vil saken bli avgjort av sykehusets kontrollkommisjon, som vanligvis ledes av en dommer.

Statsadvokatene understreket at dersom Breivik dømmes til tvungent psykisk helsevern, vil påtalemyndigheten følge med og sørge for at sikkerhetstiltakene møter samfunnets behov.

— Dersom han blir dømt til tvungent psykisk helsevern, har vi full tillit til at det regelverket vi har er tilstrekkelig for å ivareta samfunnets behov, sa Bejer Engh.

— Vi er helt komfortable med konklusjonen de sakkyndige har gjort om at han er utilregnelig, like mye som vi vi ville vært dersom han ble erklært tilregnelig, sa hun videre.