Det var i 2007 at mannens snikfotografering av kvinnelige pasienter ble avslørt. I en fersk kjennelse fra Nordmøre tingrett framgår det at minst 45 kvinner er identifisert ut fra det omfattende bildemateriellet som ble beslaglagt fra legens to datamaskiner, melder TV 2.

– Det har i liten grad vært mulig å identifisere personene ut fra det bildene viser, men i større grad ut fra filnavn som er brukt. Mange av mine klienter har opplevd situasjonen hos legen og det de har fått vite i ettertid, som svært ubehagelig, sier bistandsadvokat Magnhild Pape Meringen. Hun har på oppdrag fra Nordmøre tingrett forsøkt å identifisere pasientene på de svært intime bildene.

Kripos fant 3.000 bilder og flere hundre filmsnutter på mannens datamaskiner. Bildene og filmene er tatt i forbindelse med mannens legetjeneste, ifølge TV 2. Statens helsetilsyn har tilbakekalt legens autorisasjon, men vedtaket er påklaget til Statens helsepersonellnemnd. Mannen er siktet for krenkende eller uanstendig atferd.

Hensynet til pasientene gjorde at politiet ikke kunne starte sin egen gransking av materialet. Men kjennelsen fra Nordmøre tingrett lar nå politiet få tilgang på bildene og filmene der de 45 kvinnene er identifisert, og som har samtykket i at taushetsplikten oppheves.

– Min klient sier at bildene utelukkende er tatt i medisinsk sammenheng. Vi vurderer å anke denne kjennelsen fra Nordmøre tingrett, sier legens forsvarer John Chr. Elden.