Statens helsetilsyn har tatt legen ut av stillingen i seks måneder med virkning fra 30. november. Helsetilsynet vurderer også å inndra legelisensen, skriver Aftenposten.

Legen ble tatt med promille etter at hun hadde avlagt et besøk hos en pasient i august i år. Legen hadde hjemmevakt da hendelsen fant sted. Hun skal både ha behandlet pasienten og kjørt bil mens hun var påvirket av alkohol.

Underdirektør Gorm Grammeltvedt i Helsetilsynet sier til Aftenposten at legen er suspendert fordi det er grunn til å tro at hun kan utgjøre en fare for sikkerheten i helsetjenesten. (NTB)