Legen selv hevder han drev forskning og har påklaget vedtaket til Statens helsepersonellnemnd.

Han er siktet etter straffelovens paragraf 201 for krenkende eller annen uanstendig atferd.

Bistandsadvokat Magnhild Pape Meringen opplyser at så langt er 40 pasienter på Nordmøre registrert som mulige ofre. Ifølge Tidens Krav er det beslaglagt 2.173 bilder og 240 filmklipp fra legens PC. Disse skal være tatt fra vinkler som har gjort fotograferingen og filmingen vanskelig å oppdage.

Men legens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til VG at fotograferingen ifølge legen «i all hovedsak er skjedd mot eksplisitt samtykke og av faglige grunner».

Elden sier også at det er bilder av eksem, flekker, brukne bein – og mannlige peniser – i mannens materiale.

– Det å dokumentere har han gjort i hele sin praksis, sier Elden.

Fagsjef Jostein Vist i Statens helsetilsyn fester null lit til legens forklaring.

– Saken er ganske spesiell og veldig alvorlig. Han mister autorisasjonen som lege med to begrunnelser. Det ene er at han har holdt på med grovt uforsvarlig virksomhet. Det andre er at den atferden han med dette har vist, anses som uforenlig med å ha autorisasjon, sier Vist til Dagbladet.