Gulating lagmannsrett har forkastet anken fra påtalemyndigheten som ville dømme den 56 år gamle mannen til 14 dagers fengsel og 30.000 kroner i bot pluss saksomkostninger, melder TV 2.

Da saken var oppe i herredsretten i fjor, kom retten fram til at legens bevissthet var sterkt nedsatt fordi han nettopp hadde fått beskjed om at datteren var død. Legen kom rett fra en flytur da han fikk beskjeden, og han bestemte seg raskt for å oppsøke stedet der datteren hadde omkommet selv om han like før hadde drukket vin og konjakk på flyet.NTB