Det har Borgarting lagmannsrett bestemt under dissens, skriver Dagbladet.

Legen hadde saksøkt Helse— og omsorgsdepartementet etter at han var fratatt autorisasjonen som lege både av Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd.

Legen ble siktet for sexovergrepene mot tre gutter i 12-13-årsalderen sommeren 2004, og nektet da å forklare seg for politiet. Straffesaken ble henlagt av politiet fordi forholdene var foreldet etter daværende seksuallovgivning.

Helsetilsynet tilbakekalte legens autorisasjon i februar 2005, og i april samme år innrømmet legen at overgrepene hadde pågått i flere år. Senere ble vedtaket fra Helsetilsynet opprettholdt av helsepersonellnemnda.

I lagmannsretten har et flertall på fire meddommere kommet fram til at legen ikke skal miste autorisasjonen og mener at det ikke er noen risiko for at legen skal forgripe seg seksuelt på mindreårige barn.

De tre juridiske dommerne ville frata legen autorisasjonen.

Kjennelsen innebærer at legen kan fortsette å praktisere inntil rettskraftig dom foreligger.