– Men som lege opplever jeg at folk verken blir friskere eller lykkeligere av en sykmelding. Det er en lettvint løsning, fordi vi mangler gode behandlingstiltak, sier Erik L. Werner, forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og Unifob Helse, og selv fastlege.

– Sykmeldinger hjelper altså ikke?

– Det er det virkelig interessante spørsmålet. Vi vet ikke.

Legens dilemma

Werner spør seg om leger faktisk gjør en del pasienter en bjørnetjeneste, når de sykmelder dem.

– Leger er vant til å tenke at avlastning er hensiktsmessig, og da er avlastning fra jobben det eneste aktuelle. Men vi vet ikke i hvilken grad en sykmelding kan støte dem ut av en normal tilværelse.


Les også dagens BT-leder: Vondt i kroppen

– De åtte timene på jobb kan være den eneste strukturerte delen av dagen, og resten kaos. Da gjør vi dem kanskje en bjørnetjeneste ved å ta dem ut av akkurat denne delen av livet. På den andre siden er arbeidslivet ofte ikke i stand til å ta imot arbeidstakere som ikke kan yte 100 prosent.

Ofte er det et dilemma for legen, når pasienten har bestemt seg på forhånd for at sykmelding er eneste løsning. Men Werner mener at leger er blitt flinkere til å gå i dialog og diskutere sykmeldingens mål, mening og innhold med pasienten.

– Ingen behandling å tilby

Problemet er at skolemedisinen ikke har noe annet å tilby disse pasientene.

– Vi kan trekke inn så mange manuellterapeuter, kiropraktorer, akupunktører, osteopater, naprapater og leger vi bare vil. Det kan lindre smertene, men gjør ikke pasientene friske, sier Werner.

– Smertene og plagene er sammensatte, og så lenge vi ikke forstår mekanismene fullt ut, vil vi heller ikke kunne tilby helbredende behandling – bare smertelindring.

– Er det for lett å skrive sykmeldinger?

– Det vi ser er at de som blir sykmeldt, faktisk er syke. Men det er ikke sikkert at vi treffer spikeren på hodet, når vi kaller det muskel— og skjelettplager. Selv om de har vondt i en arm, en skulder eller et ben, er det ikke sikkert at det er der de er syke, sier Werner.

– Hvor er de syke da?

– Akutte plager går over av seg selv. De som varer i månedsvis handler om hvordan pasienter tolker og oppfatter smertene sine, og ikke minst hvordan de forholder seg til dem. Det igjen avgjør hvor alvorlig og omfattende smertetilstanden er og hvor lenge den varer. Det kan til og med være slik at vi i helsevesenet med all vår behandling er med på å opprettholde et fokus på smertene som medvirker til at de varer lenge.

Søndag uttalte Professor Holger Ursin at for mange pasienter med muskel- og skjelettplager blir sykmeldt. I dag får han støtte av Erik L. Werner.
Paul S. Amundsen