Den 57 år gamle mannen er ikke skikket til å jobbe som lege, mente både Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd. Men denne uken ble vedtaket kjent ugyldig i Oslo tingrett, skriver Aftenposten.

Mannen har innrømmet at han flere ganger og over mange år har begått utuktige handlinger overfor minst fem gutter mellom 12 og 15 år.

Rettens begrunnelse bygger på at hendelsene skjedde langt tilbake i tid. Hvis saken ikke ankes, kan legen fra Troms fortsette å praktisere.

Mannen ble anmeldt i 2004 for forhold som skjedde fra 1987 til 1990, mens han var medisinstudent og senere turnuslege. Saken ble henlagt i fjor fordi den var foreldet. Legen gikk til tingretten for å få vedtaket fra Helsepersonellnemnda overprøvd, der det ble slått fast at han mistet autorisasjonen.