Etter anbefaling fra legen kom mannen til sjukehuset for å ta et lite snitt nedentil. Dette skulle gjøres for å avhjelpe en brysom trang forhud. Mannen fikk sjokk da han kom hjem og oppdaget at mesteparten av forhuden var borte.

Mannen tok saken så alvorlig at han saksøkte sykehuslegen og det lokale helseforetaket, etter først å ha søkt erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning, men fått avslag. Anestesilegen som foretok inngrepet, mente at fjerningen av forhuden var til pasientens beste.

I retten sto legen fast på at en spalting av forhuden utseendemessig ville ha vært et dårlig alternativ.

Retten viste til at omskjæring er vanlig i mange kulturer, og at negative ettervirkninger ikke er vanlig for menn. Legen ble derfor frikjent. Han måtte likevel tåle kritikk for manglende informasjon om inngrepets omfang.

(NTB)