Ann Margret Haaland mener bruk av spiral er en form for tidlig abort fordi livmoren ved spiralbruk kan støte fra seg befruktede egg. Hun får nå fortsette å reservere seg mot å sette inn spiral på sine pasienter.

— Det er begrunnet i mitt kristne livssyn ettersom livet er ukrenkelig. På samme måte som at jeg ikke vil bære våpen i krig, sier kommuneoverlegen i Åseral i Vest-Agder til VG.

Fylkeslege Kristian Hagestad i Vest-Agder mener dette ikke vil svekke helsetilbudet til pasientene, siden Haalands kollega tar på seg oppgaven.

— Det strider ikke med retningslinjene ettersom hun ikke er den eneste legen. For oss som tilsynsmyndighet skal vi se til at befolkningen får de tjenester de har krav på. Det får de i Åseral, sier Hagestad.

Helseminister Bent Høie (H) mener imidlertid at dagens regelverk ikke åpner for å reservere seg mot å sette inn spiral av samvittighetsgrunner.

— Helsetilsynet må behandle disse enkeltsakene siden de er fylkeslegens overordnede. Så har jeg ansvar for å få på plass et nytt regelverk som er så tydelig at det ikke blir mulig å reservere seg som dette i fremtiden, sier han.