Fylke I alt, juli % av arbeidsstyrken Endring fra juli 08 % endring fra juli 08
Østfold 5196 3,7 2447 89
Akershus 7230 2,5 3781 110
Oslo 13.309 4 6031 83
Hedmark 2863 2,9 1048 58
Oppland 2530 2,6 1298 105
Buskerud 3994 2,9 1764 79
Vestfold 4372 3,6 2236 105
Telemark 3076 3,5 1277 71
Aust-Agder 1928 3,5 983 104
Vest-Agder 2617 3 1255 92
Rogaland 5020 2,2 2670 114
Hordaland 6807 2,7 2857 72
Sogn og Fjordane 1191 2,1 497 72
Møre og Romsdal 3325 2,5 1540 86
Sør-Trøndelag 5199 3,3 2061 66
Nord-Trøndelag 2106 3,1 595 39
Nordland 3752 3,1 1019 37
Troms 2416 2,9 807 50
Finnmark 1453 3,8 133 10
Riket 78.409 3 34.307 78

Kilde: Nav