– Vi har foretatt ransakinger av boliger og arbeidssteder en rekke steder i Norge, bekrefter statsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til NTB.

Han vil ikke opplyse om hvor i landet aksjonene er gjennomført, eller hvor mange steder, men sier at mer enn tre politidistrikt er involvert.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i Økokrim er flere enn ti personer siktet for forhold knyttet til korrupsjon. Dette gjelder både forsvarsfolk og sivile.

Etter det NTB erfarer skal de siktede i Forsvaret inneha lederstillinger.

Siemens-saken

Kavlie opplyser at aksjonen har bakgrunn i opplysningene som kom fram i det regjeringsoppnevnte Dalseide-utvalget, som gransket IKT-kontrakter i Forsvaret. Utvalget avdekket blant annet omfattende bruk av ulike former for smøring av forsvarsansatte.

Ifølge NA24 er saken knyttet til Siemens-saken. Økokrim ga tidligere tirsdag Siemens et forelegg på 9 millioner kroner for overfakturering av Forsvaret i tiden 2000 til 2005. Dette gjelder mer enn 60 millioner kroner i forbindelse med leveranser.

– Aksjonen tirsdag var knyttet til mottakersiden av gavene, reisene og annen smøring, sier Kavlie til NA24.

Departementet anmeldte

Økokrim startet etterforskningen etter at Forsvarsdepartementet (FD) anmeldte forholdene i sommer.

– Forsvaret sendte materialet fra granskingen til Økokrim, og ba om at det ble foretatt etterforskning av både eksterne aktører og Forsvarets egne ansatte. Vi registrerer nå at dette har ført til etterforskningsskritt fra politiets side, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Magne Hovtun i FD til NTB.

Departementet vil ikke kommentere tirsdagens siktelser ytterligere. Heller ikke Forsvaret vil si noe.

– Vi kommenterer ikke denne saken, sier avdelingsdirektør Birgitte Frisch i presse— og informasjonsavdelingen til NTB.

Varsler sparket

Siemens-saken ble rullet opp da en ansatt i Siemens i 2005 varslet ledelsen i bedriften om det han mente var noe galt med fakturaene som gikk fra selskapet til Forsvaret. Men istedenfor å rydde opp, ble varsleren sparket. Den tidligere økonomisjefen gikk til sak for å få dømt oppsigelsen usaklig, og fikk medhold på alle punkter i Oslo tingrett.

Siemens gikk samtidig med på å betale tilbake 19,5 millioner kroner til Forsvaret. Men på bakgrunn av denne saken besluttet Forsvarsdepartementet å sette ned et utvalg som skulle granske alle Forsvarets IT-kjøp.

Dalseide-utvalget la fram sine konklusjoner i juni år og kom da med skarp kritikk av både Siemens og Forsvaret.