Samlingen har funnet sted på Jeppes, en bydelskro på Vinderen vest i Oslo, skriver Dagbladet.

I kjernen av nettverket står den tidligere NRK-journalisten Terje Svabø (53), som i dag leder tankesmia Civita. Hans mål er å bidra til at Stoltenberg-regjeringen møter en samlet opposisjon som kan vinne regjeringsmakten i 2009.

Foruten Svabø har også sentrale rådgivere og statssekretærer fra Bondevik-regjeringen deltatt på møtene.

Clemet, som selv har tittelen strategisk rådgiver i Civita, vil ikke opplyse hvem som har vært invitert til møtene.

– Dette bygger på mitt nettverk. Det er ytterst vanlig at tankesmier holder møter og etablerer nettverk. Dette er en møteplass på ikke-sosialistisk side. Dette er helt uformelt og helt uten klare målsettinger, sier hun.

Hun understreker at Frp-erne som deltar på møtene, ikke representerer sitt parti. De er invitert som enkeltmennesker, opplyser Clemet.

Kommunikasjonsrådgiver Hans Geelmuyden oppfatter ikke dette som at det ligger politiske ambisjoner bak samlingene.

– Jeg vil kalle det et uformelt symposium av folk som har en intellektuell innfallsvinkel til politikken og som er flinke til å formulere seg, sier han.