• Det sitter en ledertrio her som kommer til å tape så det suser, men det gjør ingenting, sa første nestleder Siv Jensen før avstemningen om det offentlige bør være med å betale for skolefritidsordningen.

Og tapte gjorde ledelsen. Både formann Hagen og nestlederne Alvheim og Jensen hadde gått inn for at det offentlige skulle være med og betale gildet, men et stort flertall stemte formannstrioen ned. De tre smilte om kapp med solen og så ut til å finne seg vel til rette med nederlaget.

Nå var det ikke uenighet som preget oppfatningene om Frps kommuneprogram. Bare fire dissenser vitner om at partiet stort sett står samlet.

Kun i debatten om SFO var det temperatur. Som da Inger Marie Ytterhorn tok i bruk ordet uniformering av barneoppdragelsen når hun argumenterte mot at det offentlige skulle finansiere skolefritidsordningen.

Hagen følte behov for å tone ned dramatikken rundt denne uenigheten.

— Det er ikke en massiv uenighet i Frp. Det er en enorm enighet om de aller viktigste spørsmålene i kommunesektoren. Jeg har vanskelig å forstå det sterke engasjementet. Dette hører ikke med til kjerneoppgavene i kommunene. Noen i partiet finner det rimelig at det offentlige medvirker ved en kostnadsfordeling, andre mener Frp bør arbeide for at SFO bør finansieres av foreldrene. Men dette er en rådgivning til våre kommunepolitikere som de kan velge å følge.

Med Hagens stemmeforklaring og avdramatisering ble det nok også lettere for mange å stemme ned partiformannen.