• Vi fikk ingen løfter, men statsråden lyttet med stor interesse.

Det sier Signy Nyland til Bergens Tidende. I går ledet hun en delegasjon fra Lavik Helselag som presenterte planene for helselagets sykehjemsprosjekt for sosialminister Ingjerd Schou.

Helselaget har søkt departementet om midler til å bygge og drive et sykehjem med 20 plasser i Lavik. Sykehjemmet er kostnadsberegnet til 29 millioner kroner. Og helselaget ønsker å finansiere sykehjemmet etter stykkprisprinsippet.

— Det går nok ikke Men statsråden lovet å følge opp søknaden slik at den kan få en rask behandling.

Høyanger kommune har vedtatt å legge ned sykehjemmet på Lavik fra 1. juni. Det innebærer at seks av sykehjemsboerne må tvangsflyttes. Saken er innklaget til fylkeslegen i Sogn og Fjordane.

— Schau sa klart at hun ikke vil tillate at sykehjemsbeboere blir flyttet mot sin vilje. Derfor vil hun se til at klagen får en rask behandling, sier Nyland.