Særlig Sør— og Østlandet, samt deler av Rogaland, lider. I uke 17 var vannstanden i disse områdene 25 prosent, en nedgang fra 27,8 prosent i uke 16. I uke 17 i fjor var det mer vann i magasinene, med 29,4 prosent. Det viser energistatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

For resten av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane var vannstanden i uke 17 høyere, med 41,3 prosent, men også her viser tallene nedgang fra uke 16, da vannstanden var 43,3 prosent. I uke 17 i fjor var vannmagasinenes fyllingsgrad 45,7 prosent.

I resten av landet, fra Møre og Romsdal og nordover, var vannstanden i uke 17 38,6 prosent, mot 40,3 prosent i uke 16. I uke 17 i fjor var vannstanden 44,5 prosent for denne regionen.

NTB