Cecilie Gulnes i Politiembetsmennenes landsforening har undersøkt rettspraksis i voldtektssaker, og barna kommer dårligst ut.

Et enkeltstående tilfelle av voldtekt mot en voksen kvinne straffes vanligvis med tre til fire års fengsel. Blir et barn voldtatt, slipper gjerningsmannen som regel billigere unna.

– Hvis man ser på overgrepssaker som gjelder barn, kan vi si, grovt sett, at man må begå systematiske overgrep mot barn over en periode på kanskje to år for å få samme straff som et enkeltstående tilfelle mot en voksen kvinne, sier Gulnes til TV 2.

Maksimumsstraffen er 21 år i de aller groveste overgrepssakene, men Gulnes påpeker at strafferammen sjelden brukes fullt ut slik den oftere gjøres i narkotika— og drapssaker.