Flere kommuner krever at folk som røyker i arbeidstiden, må jobbe inn den tiden de bruker på slikt. Men svensk fagbevegelse er kritisk til det som betegnes som lønnsmobbing av røykere, het det på Göteborg-Postens nettsider denne uken.

Lennart Andersson som leder de kommunalt ansattes fagforening i Trollhättan nord for Göteborg, avviser tanken om at ikke-røykere skal ha fortrinnsrett til ledige jobber. — Jeg er ikke moden for å si ja til den slags metoder, fremholder han.

I tvil

Annica Axelsson, tillitsvalgt i det svenske Kommuneforbundet, tror EU-kommisjonens vedtak om at arbeidsgivere kan velge bort røykere vil gi utslag også i Sverige. Hun er mer tvilende til lønnsdiskriminering.

— Vi har ikke diskutert spørsmålet om lønnsfastsettelse for røykerne, sier hun til Göteborgs-Posten.

— Men jeg har vanskelig for å tenke meg at spørsmålet om en person røyker eller ikke skal få betydning for hva vedkommende skal ha i lønn, tilføyer Axelsson.

I Uddevalla har kommunen valgt å bruke både pisk og gulrot i arbeidet for å få sine ansatte til å stumpe røyken for godt. Folk som slutter, kan etter et halvt år som røykfrie få utbetalt 1.500 kroner til nikotintyggegummi, røykeplaster eller liknende.

«Foretrekker ikke-røyker»

Verken i Trollhättan eller i nabobyen Uddevalla stiller kommunen spørsmål om røykevaner, når folk søker jobb hos dem, men i Tidaholm er det annerledes.

— Og hvis det står og vipper mellom to kandidater, vil jeg foretrekke en ikke-røyker, sier lønningssjef Ann-Gerd Janzon

Røykere risikerer dessuten å få lavere lokale lønnstillegg.

— Jeg kan forstå at røykerne føler seg forfulgt, men røykere har høyere gjennomsnittlig fravær enn ikke-røykere, og jeg vet at mange røyker i arbeidstiden, sier kontorsjef Günther Hähnert i Tidaholm.

Av de 42 kommunene Göteborgs-Posten har gransket, er det bare fire som fortsatt har røykerom for sine ansatte, og i Tanum forsvinner det siste røykerommet snart som følge av en ombygging. De som fortsatt vil ta seg en blås, må heretter gå utendørs.

RØYKEN ELLER JOBBEN: Røykere kan få lavere lønn enn ikke-røykere i Sverige.
SCANPIX