I tillegg akter rådmannen mandag å anmelde mannen for økonomisk mislighold. — Det som er skjedd har et naturlig økonomisk aspekt. For oss dreier dette seg om forbruk av kommunale ressurser, tidsbruk på internett og anskaffelser av utstyr. Samlet gir dette grunnlag for en egen anmeldelse, sier Almlid til Trønder-Avisa.Ansettelsesforholdet ble avsluttet fredag ettermiddag. Kommunen har ikke diskutert om det skal kreves erstatning fra mannen, som arbeidet i sentraladministrasjonen.Kripos bistår Verran lensmannskontor i etterforskningen av saken. Politiet har tatt beslag i datautstyr som mannen har hatt tilgang til både på arbeidsplassen og i hjemmet. Ifølge politiet skal store mengder barneporno ha blitt lastet ned fra internett.Rådmann Jacob B. Almlid sier til NTB at mannen og hans familie er tilbudt profesjonell bistand fra det kommunale hjelpeapparatet.