Det 7.000 bruttoregistertonn store skipet har ikke sendt ut nødmelding, men har bedt om assistanse fra slepebåt. Det er svært dårlig vær med sterk vind i området.

Ved 11-tiden lørdag kom en redningsskøyte ut til skipet, som er lastet med stål.

— Kapteinen har meldt fra om motorproblemer, men skipet går fremdeles for egen maskin. Ønsket om slepebåt er fremmet i tilfelle motoren skulle stanse, sier vakthavende redningsleder Terje Langås ved Hovedredningssentralen på Sola til NTB.

Det er kraftig pålandsvind i området, noe som er svært ugunstig dersom skipets motor skulle stanse. En slepebåt er ikke ventet til «Wilson Tana» før tidligst ved 14-tiden.

— Skipet vil bli ført til nødhavn i Egersund for reparasjon av motoren, sier Langås.