— Skipperen og førstestyrmannen ble igjen om bord til skipet lå ved kai, sier vakthavende redningsleder Joe Braseth ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Lastebåten, som er 56 meter lang og 8,5 meter bred, eies av rederiet ATP Line.

— Det kan ha vært problemer med ballasten om bord som førte til at båten fikk 15 grader slagside, men foreløpig blir dette bare spekulasjoner, sier Braseth.

Han sier det ikke er fare for oljelekkasjer etter hendelsen. Båten blir nå lenset.

EVAKUERT: Lastebåten "Trolltind" ble i morges delvis evakuert.
SP SHIPBASE/NORSK FLY & FLYFOTO