En studie som publiseres i det medisinske tidsskriftet The Lancet i dag, viser at laser er et godt alternativ til medisiner. Professor Jan Magnus Bjordal (bildet) ved Høgskolen i Bergen har vært sentral i studien.

Laserbehandlingen reduserer smerten umiddelbart etter behandling for akutte nakkesmerter. For pasienter med kroniske nakkesmerter virker smertereduksjonen i over fire måneder etter fullendt laserbehandling, konkluderes det i artikkelen på The Lancet.com i dag.

— Laserbehandling kan virke gjennom to, kanskje tre, ulike virkningsmekanismer. Den viktigste er sannsynligvis en betennelsesdempende effekt på linje med betennelsesdempende medisiner, sier Jan Magnus Bjordal, fysioterapeut og professor ved Høgskolen i Bergen.

Bjordal og tre forskningskolleger i Brasil, Australia og England har systematisert, sammenfattet og analysert 16 ulike studier om laserbehandling av såkalt uspesifikke nakkeplager, akutte og kroniske. 820 pasienter er inkludert i materialet.

Fremmer tilheling De fleste former for nakkesmerter blir klassifisert som uspesifikke. Det betyr at man ikke finner en enkeltstående årsak til plagene. Så mange som 25 prosent av befolkningen kan komme til å oppleve slike nakkeplager i løpet av livet.

— Laser later til å beskytte cellenes funksjon ved oksygenmangel. Mekanismen ser ut til å verne muskelen mot skader forårsaket av trøtthetsutvikling, sier Bjordal.

Han mener laserbehandling kan være et godt alternativ til medikamenter.

— Det er indikasjoner på at laser virker fremmende på tilheling, noe betennelsesdempende medisin (NSAID-er) ikke gjør, fremhever Bjordal.

— Lasereffektene ser ut til å vare i flere uker etter endt behandling. Vi trenger imidlertid flere studier for å kartlegge tidsprofilen av effektene, påpeker han.

Laser lite brukt i dag Ifølge Bjordal bruker om lag 30 prosent av fysioterapeutene i Bergen laserbehandling.

Laser har vært brukt i 25 år av fysioterapeuter. I 2001 ble det innført trygderefusjon for fysioterapeuters bruk av laser i behandling av muskel- og skjelettlidelser.

Men først de senere er år er det kommet dokumentasjon som gir behandlingen mer tyngde.

— Publiseringen i The Lancet er første gang et av de fem største medisinske tidsskriftene i verden publiserer en artikkel om laserbehandling, sier Bjordal.

Bjordal har sammen med greske kolleger tidligere funnet at laser hjelper mot akillessenebetennelse og såkalt tennisalbue. Forskningsresultatene ble publisert i American Journal of Sports Medicine.

Det er også gjort studier som viser effekt mot uspesifikke ryggsmerter, uten at behandlingsmetodene er inkludert i europeiske retningslinjer for behandling av ryggsmerter.

Les mer om laserbehandling mot nakkesmerter i BTmagasinet i morgen