Samferdselsminister Marit Arnstad og tidligere landsbruksminister Lars Peder Brekk har knivet om førsteplassen på Senterpartiets liste i Nord-Trønderlag foran neste års valg, skriver Aftenposten.no.

Nå er det klart at lokallagene vil ha Arntstad. I forkant av nominasjonen signaliserte både han og Arnstad at bare førsteplassen på listen er aktuell. Etter alt å dømme kan Brekk være ute av Stortinget.

13 av 20 for Arnstad

Tirsdag kveld leverte lokallagene i Nord-Trønderlag Senterparti sine innstillinger. Brekk, som denne perioden har vært førstekandidaten i fylket, blir vraket av sine egne:

13 av 20 lokallag, som har levert innstilling, stemte Marit Arnstad inn på førsteplassen. Seks ønsker seg Brekk på topp.

— Marit er godt likt i hele partiet, ikke bare iNord-Trønderlag. Vi har mast på henne flere ganger om at hun burde kommetilbake til politikken, og nå passet det. Derfor er det naturlig at vi har henne påførsteplass, sier Hans Skjervold, leder for Stjørdal Senterparti.

Stjørdal, som er Arnstads eget lokallag, gikk enstemmig inn for hennes kandidatur.

— Det er et løft for partiet at Marit får den plassen. Jeg synes hun er veldig dyktig, at hun har en fremtredende posisjon gjør henne ikke noe mindre aktuell. Hun har tidligere vist hva hun kan, så dette blir et comeback for henne. Jeg tror det er rett at hun får førsteplassen, sier Skjervold.

I tillegg har ett partilag foreslått Vigdis Hjulstad Belbo påførsteplass og Tomas Iver Hallem som nummer to, og Senterungdommen har foreslått Arnstad på topp, ogNils Ramsøy på andreplassen.

Nå skal nominasjonskomiteen i Nord-Trønderlag Senterparti arbeide med sin innstilling som de leverer i månedsskiftet oktober-november.

- Vurdere signalene

Til Trønderavisa i forkant av resultatet sa Brekk at han etter denne runden vil vurdere ståa og gi signaler til nominasjonskomiteen.

12 lokallag har stemt for Brekk som andrekandidat.

— Er det ak­tu­elt for deg å stå på and­re­plass på lis­ta?

— Fore­lø­pig har jeg sagt det ikke er det, sier han til avisen.

Tirsdagens resultat er i tråd med første runde i nominasjonsprosessen: Da sendte 34 Senterparti-lag inn en uprioritert liste med fem navn til nominasjonskomiteen.

Av 34 lokallag som svarte, hadde 32 Arnstad på lista, mens Brekk har 26 lokallag i ryggen.

Ønsket som SP-leder

Etter at det i mandag ble kjent at nestleder Ola Borten Moe ikke tar gjenvalg i Stortinget, mener mange at Arnstad kan seile opp som arvtager at ledervervet etter Liv Signe Navarsete.

Borten Moe har i flere årblitt omtalt som en selvskreven kronprins i Senterpartiet. Men den siste tidenhar to andre mulige kandidater til å overta ledervervet etter Liv SigneNavarsete seilt opp, sier flere sentrale Sp-kilder.

Marit Arnstads ja til å stillesom stortingsrepresentant etter syv års pause fra toppolitikken gjør henne tilen selvskreven kandidat. Men også partiets andre nestleder, Trygve SlagsvoldVedum, har styrket sitt kandidatur, påpeker Sp-kildene. Han har hatt tunge vervsom parlamentarisk leder, leder av partiets programkomité og nå også statsråd.

— Det kom som en bombe at Borten Moe trekker seg fra Stortinget. Jeg mener at hvis nye kabaler skal legges, så er Marit en kjempekandidat til ledervervet i Senterpartiet. Ikke mange kan måle seg med henne, sier Randi Dille, som sitter i nominasjonskomiteen for Nord-Trønderlag Senterparti.

Fylkessekretær i Hedmark, Ole Tom Ophus, mener det er åpent hvem som kan overta som Senterpartileder, men har god tro på hedemarkingen Trygve Slagsvold Vedum.

— Vi ser det ikke utenkelig at han kan bli leder en dag. Men når det skjer, kan ikke vi si, men vi vil håpe og hjelpe til for det utfallet fordi vi mener vi har en god lederkandidat, sier Ophus.

Liv Signe Navarsete har værtleder for Senterpartiet siden 2008, og har ikke kommet med signaler om at hunhar planer om å trekke seg som leder.

Hun har varslet at hun targjenvalg som stortingskandidat for Sogn og Fjordane Sp ved valget neste høst.

Comeback

I denne perioden har Senterpartiet hatt én av seks representant på Stortinget fra Nord-Trønderlag. Men i 2013 blir det trangere om plassene fordi fylket mister et mandat, og får fra neste år bare fem representanter på Stortinget.

Hittil har meningsmålinger vist at Senterpartiet får ett sete i Nord-Trønderlag. Hvis det står seg betyr det at Arnstad gjør comeback på Stortinget.