Det er Kristelig Folkeparti som melder om dødsfallet.

Korvald var Kristelig Folkepartis første statsminister og partiets formann og parlamentariske leder i en årrekke. Han var en sentral skikkelse i norsk politikk.

Korvald representerte Østfold Kristelig Folkeparti på Stortinget i tjue år fra 1961. Før han ble valgt inn, hadde han vært rektor på Tomb Jordbruksskole siden 1952.

Korvald ble den første statsministeren fra KrF da han i 1972 fikk oppdraget med å danne etterkrigstidens første sentrumsregjering. Korvald var parlamentarisk leder fra 1965. I tillegg var han partileder fra 1967 til 1975 og fra 1977 til 1979.