Parti: Venstre

Listeplassering: 3. plass

Hjertesak: Liberal innvandringspolitikk

Gratis skolebøker på videregående?

Nei. Jeg vil gi de elevene som har behov for det, et stipend til å dekke utgiftene.

Fungerer Lånekassen?

Ikke bra nok. Det er for dårlig service og regelverket er altfor firkantet. Vi vil indeksregulere studiestøtten og øke stipendandelen til 50 prosent.

Hva gjør dere for at studentene skal få jobb etter utdanning?

Vi vil bruke tre prosent av BNP på forskning. Slik kan det skapes flere kunnskapsbaserte bedrifter. Vi vil også gjøre det enklere og tryggere å starte sin egen bedrift.

... og for at de skal få bo billig og bra?

Vi må bygge flere boliger, både studentboliger og vanlige boliger. Bergen har dessuten en altfor lav andel studentboliger sammenliknet med andre, og må derfor prioriteres.

Når bør ølkranene stenge?

Det må utestedene bestemme selv.

Er 12 kr dyrt for en liter bensin?

Det er en grei pris. Det er viktig at forurenser betaler for seg. Vi kjemper for et godt kollektivtilbud.

Hva er galt med busstilbudet?

Prisen. Det må bli billigere å reise kollektivt. På en del ruter burde det vært hyppigere avganger.

Er bybane løsningen?

Bybane vil gi økt kapasitet, bedre komfort, kortere reisetid og hyppigere avganger. Da vil flere reise kollektivt.

Er 75 kr en kinopris vi må leve med?

Ja, det er det. Vi vil gi tillatelse til at nye kinobedrifter kan etablere seg, noe som vil gi flere filmer og lavere priser.

Statsstøtte til rocken?

Ja. Statsstøtten til festivaler bør utvides og kommunene bør støtte opp om rocken gjennom for eksempel øvingslokaler.

30 ord om hvorfor vi bør stemme Venstre.

Venstre er det liberale partiet. Vi kombinerer aktiv miljøpolitikk med aktiv næringspolitikk. Vi står fremst i kampen for en fri og god utdanning, og vi prioritere de som trenger det mest.

Lars-Henrik svarer på flere spørsmål:

lars-henrik@venstre.no