— Han har tatt det med en viss ro. Jeg vil si med en imponerende ro. Han kom inn her med en dom på to og et halvt år og risikerer nå en vesentlig strengere straff. Det er klart det har gått inn på ham, men tilsynelatende er han rolig i situasjonen, sier hans advokat - Morten Kjensli.

Nå vil advokaten kjempe for en mildest mulig straffeutmåling for Grønnerød når retten settes igjen fredag klokken 9 på Åråsen. - Vi vil trekke fram de momentene som vi mener er av betydning i forhold til straffeutmålingen i morgendagens prosedyre, sa han.

Han mener at kjennelsen er veldig klar.

— Alle fire blir holdt ansvarlige for drapene på Orderud gård. Det er lett å trekke slutningen at juryen har trodd på forklaringen til Kristin Kirkemo Haukeland, sa Morten Kjensli.

Grønnerød ble dømt til to års fengsel for uaktsom medvirkning til drap i Nes herredsrett.

Nå mener juryen at han, i likhet med Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland, handlet med overlegg. Dermed risikerer han lovens strengeste straff - 21 års fengsel.

— Vi er veldig skuffet, Lars er veldig skuffet. Han mener det er en uriktig kjennelse, sier hans advokat Steinar Wiik Sørvik.

(NTB)

SKYLDIG: Lars Grønnerød.