• Hvis Lars Grønnerød overleverte sin revolver til Per Orderud med kunnskap om at den skulle brukes til drap, ja så er han skyldig i medvirkning.

Det fastslo aktor Olav Helge Thue i lagmannsretten tirsdag. Han brukte deretter mye tid på å sannsynliggjøre at nettopp dette må ha skjedd.

For det første ba han lagretten tro på politimannen Jarle Utne Reitan som hørte Lars Grønnerød si at Kristin forklarte seg sant om drapsplanleggingen lille julaften.

Denne innrømmelsen kom Lars med spontant etter et møte mellom han og Kristin mens de satt i varetekt. Noen bekreftelse i form av en politiforklaring ga Lars Grønnerød aldri.

Forklaringen var ifølge aktor at hans forsvarer i mellomtiden hadde fortalt ham at en slik innrømmelse kunne føre til en lang fengselsdom for medvirkning.

Aktor påviste også at telefonutskrifter sannsynliggjorde at Lars Grønnerød lille julaften var på gården hele den perioden da det ifølge Kristins forklaringer foregikk drapsplanlegging.

Både Lars og Kristin har på forskjellige måter sannsynliggjort at det foregikk drapsplanlegging lille julaften, mens ekteparet Orderud bare har løyet også om dette, sa aktor.

Nes herredsrett kom fram til at Lars Grønnerød utviste grov uaktsomhet ved å gi fra seg våpen og dømte ham derfor nokså overraskende for uaktsomt drap. De tre andre ble dømt for medvirkning til overlagt drap.

Dermed er det slik at Lars Grønnerød har alt å tape mens de tre andre har alt å vinne under ankesaken som nå nærmer seg slutten.

DRAPSTILTALT: Lars Grønnerød.