Tor Kristiansen

Torstein Stangenes

— Nå høster regjeringen storm, sier Ingunn Alver, leder i Utdanningsforbundet Hordaland. Som lyn fra klar himmel kom meldingen fra statsråd om at regjeringen foreslår å overføre ansvaret for å forhandle om lærernes lønn til kommuner og fylkeskommuner. Landets lærere var i sjokk.

Svik

— Å gjøre dette uten forvarsel og uten noen prosess er svik og tillitsbrudd av verste slag, sier Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland.

Helt siden 1948 har staten hatt ansvar for lærernes lønns- og arbeidsvilkår. Det omfatter 100.000 lærere og 8500 skoleledere. Regjeringen vil overføre det til kommuner og fylker med virkning fra 1. mai 2004.

— Regjeringen ønsker lokal handlefrihet. Dette er et virkemiddel for å ansvarliggjøre kommuner og fylkeskommuner, sier utdanningsminister Kristin Clemet. Hun tror det nye opplegget vil gi kommunene bedre mulighet til å utvikle skolen, også kvalitetsmessig.

Bekymrer sterkt

— Dette er en utvikling som bekymrer meg sterkt. Kommunene sliter med økonomien. Jeg frykter lønnsforskjeller for lærerne fra kommune til kommune som vil svekke både skolen og lærerne, sier Dag Utle, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.

I kommunene jubles det. De har lenge kjempet for at de selv skulle overta forhandlingene med lærerne om deres lønn. - Dette er modig gjort av regjeringen. Nå flyttes ansvaret dit det hører hjemme, sier Terje Søviknes, ordfører i Os. Han tror kommunene vil opptre som ansvarlige arbeidsgivere og ha en god dialog med lærerne.

Staten har gjort noen grep for å sikre lærerne et skikkelig lønnsløft de siste år. Lærerne har gått med på store endringer, og tatt på seg flere undervisningstimer. En forutsetning var at de skulle beholde staten som motpart. Ingunn Alver mener det er noe av grunnen til at løftebruddet nå føles så sterkt.

Frykter lønnskutt

Lik lønn til lærere over hele landet har gitt staten mulighet til å ha en nasjonal styring med skolen. Nå gir regjeringen fra seg det viktigste styringsverktøyet, mener Ingunn Alver. Hun er dypt bekymret over den virkning det nå vil få for skolen og lærerne at kommuneøkonomien blir dårligere.

— Frykter du lønnskutt?

— Ja. I det øyeblikket vi sammenliknes med andre kommunalt ansatte blir vi sett på som lønnsledende. Og jeg frykter at lønnsforskjellene mellom lærerne blir enorme, sier hun.

Byråd for skole i Bergen, Ruth Grung, er glad for at kommunen overtar forhandlingene med lærerne. Arbeiderpartiet har tidligere gått inn for dette. Hun tror regjeringen tar et riktig grep for skolen.