Lærerne vil avskaffe prøvene på grunn av utidig press og dårlig læring, viser undersøkelsen Respons analyse har gjort blant 1.000 lærere, skriver Dagbladet.

To av tre lærerne svarer at de er helt eller delvis enig i at ordningen med nasjonale prøver slik de gjennomføres og brukes i dag, bør avvikles.

— Undersøkelsen viser at bruken og gjennomføringen av prøvene, og hvordan resultatene tolkes, har båret galt av sted, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, til Dagbladet.

Hun tolker likevel ikke undersøkelsen som at lærerne er mot nasjonale prøver i seg selv. Hun mener problemet er oppmerksomheten rundt resultatene og rangeringen av skolene og ikke på elevenes ferdigheter og kunnskaper.