Vedtaket kom overraskende på landsmøtet søndag, etter et benkeforslag fra Akershus Ap. Det demonstrerer en splittelse i partiet mellom kommunepolitikere på den ene siden og dem som støtter lærerorganisasjonene på den andre siden, deriblant tidligere utdanningsminister Trond Giske.

Møteleder Jørgen Kosmo ble anklaget for manipulering da han først fastslo at forslaget var falt, uten å se hvor mange som stemte imot.

Kommunene og fylkeskommunene er i dag lærernes arbeidsgivere, men det er staten som forhandler med lærerorganisasjonene om lønn. For Kommunenes Sentralforbund (KS) har det lenge vært en kampsak at kommunene må ha hele arbeidsgiveransvaret.

Leder i Utdanningsforbundet Helga Hjetland er overrasket og provosert over vedtaket, og spår sterk uro blant landets 100.000 lærere. Hun tror ikke partiledelsen er særlig begeistret over vedtaket, som hun mener er i strid med Arbeiderpartiets satsing på enhetsskolen.

(NTB)