Med staten som forhandlingsmotpart har gjennomsnittlig grunnlønn for lærere vokst til 320.000 kroner pr. 1. oktober 2002. Det er opp ca. åtte prosent fra året før da inntekten, i følge Kommunenes Sentralforbunds (KS) offisielle tall, var 296.400.

Øker mest

I motsetning til lærerne må alle andre kommuneansatte forhandle med KS om lønn. Hadde lærerne hatt samme lønnsutvikling som resten av de kommuneansatte de siste 10 årene ville årslønnen pr. 1.10.2002 vært 300.000 kroner.

Bergens Tidendes beregninger av lønnsveksten er basert på KS sine statistikker. Deres tall viser at lærernes lønn har øket med 39 prosent fra 1993 til 2001. Lønnen til de øvrige kommunalt ansatte har øket med 34 prosent i samme periode.

Fra 2001 til 2002 har lærernes lønn øket med ca. åtte prosent, viser KS sine uoffisielle tall.

Tilsvarende lønnsvekst for de øvrige ansatte var seks prosent.

Det er de siste tre årene læreren har dradd særlig mye i fra de øvrige kommunalt ansatt. Gjennom skolepakke 1 og skolepakke 2 har lærerlønnene steget mellom 40.000 og 50.000 kroner på to år. Og skolepakke to utgjør ca. tre posent av lærernes lønnsvekst på åtte prosent fra 2001 til 2002.

Det er dette som har løftet den gjennomsnittlige grunnlønnen til 320.000 kroner. På toppen kommer ulike tillegg på ca. 12.000 kroner i året. Ikke rart lærerne ønsker å beholde staten som forhandlingsmotpart.

Arbeider mer

Beregningene BT har gjort tar ikke hensyn til at lærerne de siste årene har fått endret arbeidstiden. Gjennom skolepakke to økte den årlige leseplikten, dvs. undervisningstimer i klasse, med fire prosent. Lærernes beregnede arbeidsår på 1687,5 timer økte ikke.

Beregningene tar heller ikke hensyn til at eldre lærere, dvs. lærere over 58 og 60 år, fikk redusert lesetiden med seks prosent.

Det var under arbeids— og administrasjonsminister Jørgen Kosmo at skolepakke 1 ble innført. Den gav lærerne ett ekstra lønnstrinn i januar 2001 og to lønnstrinn i august.

Skolepakke to kom i fjor. Også med pakke to kom tre nye lønnstrinn, ett i januar og to i august. Det jobbes også med en tredje skolepakke. Denne ventes ikke å inneholde mer penger til lønn.