— Å gjøre dette uten forvarsel og uten noen prosess er svik og tillitsbrudd av verste slag, sier Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland. I dag har Staten ansvar for alle lønnsforhandlinger med lærerne. Nå foreslår regjeringen at dette ansvaret overføres til kommuner og fylkeskommuner fra 1. mai neste år. Det er de som eier skolene.

— Regjeringen ønsker lokal handlefrihet. Dette er et virkemiddel for å ansvarliggjøre kommuner og fylkeskommuner, sier utdanningsminister Kristin Clemet.

Hun tror det nye opplegget vil gi kommunene bedre mulighet til å utvikle skolen, også kvalitetsmessig.

— Dette er en utvikling som bekymrer meg sterkt. Kommunene sliter med økonomien. Jeg frykter lønnsforskjeller for lærerne fra kommune til kommune som vil svekke både skolen og lærerne, sier Dag Utle, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.