De nye tallene viser at om lag fire av ti personer opplever konflikter på arbeidsplassen, skriver Aftenposten.

Flest konflikter er det i undervisningssektoren. Spesielt vanskelig er det blant lærerne på videregående skole, høyskole og universitet. Her oppgir over 60 prosent av de ansatte at det er konflikter ofte eller av og til.

Medisinske og biologiske yrker kommer som nummer to. Drøyt seks av ti leger kan melde om konflikter på jobben. Også sykepleiere, jordmødre, byråkrater på høyt nivå og arbeidere innen prosessindustrien sliter med høyt konfliktnivå.

Mobbing er det derimot mest av blant transportarbeidere og sjåfører, eller mellom ansatte og sjefer. Én av ti sjåfører sier de blir plaget eller ertet av enten kolleger eller sjefer, mens bare 3 prosent av folk flest oppgir det samme.

Undersøkelsen viser videre at kvinner i utelivsbransjen er mest utsatt for seksuell trakassering. Én av tre hovmestere, servitører og barkeepere opplever dette. Også omsorgsarbeidere og hjelpepleiere er overrepresentert blant dem som får uønsket seksuell oppmerksomhet.

Sykepleiere og vernepleiere er mest utsatt for vold og trusler, og kvinner er mer utsatt enn menn. Opptil 20 prosent har opplevd vold eller trusler om vold. Også fengselsbetjenter og barne— og omsorgsarbeidere er mer utsatt for vold enn andre.