Det viser en fersk undersøkelse TNS Gallup har utført blant lærertillitsvalgte og rektorer ved 1.900 skoler, på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

52 prosent av lærerne og 65 prosent av rektorene mener matematikk er faget der behovet for økt kunnskap blant lærere er størst, melder Dagsavisen.

Fremmedspråk og norsk er andre fag lærerne skulle ønske de var tryggere i.