— Det er helt uhørt. Mange av oss som jobber her føler det går på sikkerheten løs. I en viss situasjon kan de bruke kunnskapene de har tilegnet seg mot oss ý og hva når de kommer ut igjen etter endt soning? sier en av betjentene i Skien fengsel til Dagbladet. Av sikkerhetsgrunner ønsker han å være anonym.

Instruktør Jan Moen mener frykten for kampsporten skyldes misforståelser og mangel på kunnskap. Han framholder at treningen fokuserer på samhandling, ikke slåssing.

Direktør Bjørn Krogsrud i Kriminalomsorgen region Sør sier kampsporttrening er et "klart etisk dilemma". Han vil ta opp saken med ledelsen i Skien fengsel.