Ofrene gikk til sivilt søksmål mot læreren fordi saken var strafferettslig foreldet. Først like før den skulle opp for retten innrømmet læreren alt og gikk med på å betale til sammen 150.000 kroner i erstatning til ofrene. Erstatningen er et resultat av et rettsforlik i Oslo byrett torsdag, skriver Aftenposten Aften

Terrorisert på skolen Oslo kommune gir i tillegg 700.000 kroner i erstatning til de seks barna fra Vålerenga — fem jenter og en gutt, som ble seksuelt misbrukt og terrorisert på skolen, trening og på reiser med læreren.

Forliket innebar at ofrene underskrev på at Oslo kommune ikke har noe ansvar for det som skjedde.

- Ja, jeg misbrukte de seks Læreren innrømmet i retten torsdag at han hadde misbrukt de seks. Overgrepene skal ha foregått fra 1967 til 1982, men først i 1998 anmeldte de seks ofrene mannen. Da var saken foreldet.

Allerede i 1985 fikk politiet kjennskap til overgrepene. To polititjenestemenn var med på utenlandsreiser sammen med mannen og barna mens overgrepene pågikk, men i stedet for å gripe inn valgte politiet ikke å delta på flere turer.

Torde ikke anmelde En politijurist fikk også kjennskap til saken gjennom ett av de kvinnelige ofrene, men gjorde ikke noe med saken fordi jenten ikke torde å anmelde overgriperen.

Fem av de seks saksøkerne er tidligere tilkjent voldsoffererstatning av fylkesmannen i Oslo. To fikk 150.000 kroner hver, en fikk 100.000 kroner, en fikk 80.000 kroner og en fikk 30.000 kroner. NTB