Straffesaken er den første der en norsk statsborger er tiltalt i Norge for overgrep mot barn i et afrikansk land, skriver Aftenposten.

Den 58 år gamle læreren misbrukte gutten tre ganger i døgnet og ga ham fotballsko, penger og pass i bytte. Læreren opparbeidet seg god kontakt med guttens far, som stolte på ham siden de begge var lærere av yrke.

Mannen ble dømt til tre og et halvt års fengsel i Oslo tingrett i 2005, men frikjent av Borgarting lagmannsrett i fjor høst. De juridiske dommerne satte kjennelsen til side, og onsdag ettermiddag ble læreren kjent skyldig av en ny, enstemmig lagmannsrett.

Skyldspørsmålet er nå endelig avgjort, men forsvarer Arne Seland sier at de ennå ikke har tatt stilling til om straffeutmålingen skal ankes inn for Høyesterett:

— Etter først å ha blitt frifunnet i forrige rettsrunde, var dette selvsagt en enorm skuffelse, sier han

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år og seks måneder, men lagmannsretten ga strafferabatt blant annet fordi saken er blitt over fire år gammel: