Ny forskning fra Haukeland Universitetssykehus viser at mange trenger råd til å takle forandringene i hverdagen når de er blitt frisk etter kreft.

Derfor har sykehuset satt i gang et nytt veiledningstilbud for kvinner som overlever underlivskreft. Tilbudet skal være til hjelp når de skal ta fatt på livet etter kreftsykdommen.

— Tiden etter at behandlingen var overstått, har vært tøff. Jeg føler både en intens glede over at behandlingen virket, men har angst for tilbakefall, sier Unni Karin Røsland (66), som har tre tøffe sykdomsår bak seg.

Hun har gjennomgått har tre operasjoner og 20 cellegiftkurer etter hun fikk konstatert både livmorkreft, eggstokkreft og lymfekreft.

  • Kreftbehandlingen tar på både fysisk og psykisk. Det var godt å snakke ut om påkjenningene både med helsepersonell og andre i samme situasjon, sier Røsland.

Samtalegruppe

Hun er en av åtte pasienter som har deltatt i en samtalegruppe i regi av Kvinneklinikken og Lærings- og mestringssenteret. I vår får en ny pasientgruppe ta del i tilbudet som består av kombinert undervisning og samtaler om det leve videre etter underlivskreft.

Samtalegruppen kom i stand i forbindelse med et doktorgradsprosjekt som forskningssykepleier Ragnhild Johanne Tveit Sekse arbeider med.

— Livet blir varig forandret etter kreftdiagnosen. Kvinnene forteller at de føler seg ensomme med erfaringene sine, sier Sekse.

Mange av kvinnene understreket at de ikke var forberedt på de psykiske og kroppslige forandringene som følger med sykdommen, særlig i de tilfellene der livmor og eggstokker er blitt fjernet.

Informasjon

  • Når kvinnene ser tilbake, mener de at tiden etter kreftsykdommen kunne blitt enklere om de hadde fått bedre informasjon og veiledning. Spesielt ønsket de mer informasjon om de kroppslige endringene, seksuallivet og den psykiske belastningen, sier Sekse. Selv om hun har konsentrert seg om kvinner som har overlevd underlivskreft, tror Sekse at deres erfaringer også har fellestrekk med erfaringer hos mennesker med andre former for kreft.

Fellestrekk

Røsland legger vekt på at erfaringene som pasienten delte i samtalegruppen, var svært betydningsfulle.

  • Støtte fra de nærmeste er uvurderlig når sykdommen rammer. Likevel er det enkelte erfaringer vi ikke kan forlange at de skal forstå. I gruppen var det godt å møte andre som har gjennomlevd samme sykdommen og som umiddelbart kjente seg i igjen i mine erfaringer, sier hun.

Har du erfaring med å takle livet etter kreften? Legg inn dine kommentarer her!

Ørjan Deisz