Utdanningsdepartementet er oppdragsgiver, og lektor Inge Eidsvåg har skrevet boka.

Boken handler om verdier og etiske dilemma. Den første delen er et personlig essay der forfatteren skriver om etiske spørsmål og problemområder som han opplever som relevante for skolen.

Bokens andre del er en samling med 20 eksempler på undervisning om verdier og holdninger. Her har en rekke lærere fra grunnskolen og fra videregående skoler over hele landet fått slippe til med historier fra virkeligheten, alt fra planlagte opplegg til vanskelige situasjoner man har vært nødt til å gripe fatt i der og da.

Inge Eidsvåg er forfatter og lektor på Nansenskolen.