I 1999 opprettet Holan sitt eget selskap. Gjennom selskapet tok han opp et lån som han brukte til å kjøpe et utleiehus.

Siden har Holan pusset opp og leid ut dette huset. I år ville han ikke lenger sitte stille med kapitalen bundet i huset. Han tok opp et større lån og plasserte pengene i fond.

— Jeg hoppet inn i mai uten å ha særlig kunnskap om fond eller aksjer. I begynnelsen gikk kursene litt ned. Da var jeg ofte inne og sjekket beholdningen og var litt på tå hev. Siden har pilene pekt oppover og jeg er mer rolig, sier Espen Holan, som til daglig jobber hos blomstergrossisten Primaflor.

Han sparer ikke til noe spesielt, men ønsker mer avkastning på pengene sine enn det han tror både banken og verdistigningen på huset kan gi.

SATSER PÅ FOND: Espen Holan (t.v.) og banksjef Øyvind Thomassen har ofte kontakt for å diskutere hvordan de lånte pengene skal forvaltes på best mulig måte. Foto: VEGARD EGGEN
Foto: VEGARD EGGEN