Da rettslige vitneavhør ble gjennomført i Tyskland i januar, var det ventet at påtalemyndigheten ganske raskt kunne ta en beslutning om tiltale.

Statsadvokat Lasse Qvigstad opplyser imidlertid til TV 2 at det kan ta flere måneder før tiltalespørsmålet blir avgjort, fordi Politiets overvåkingstjeneste ikke er ferdig med etterforskningen.

Etterforskerne gransker fortsatt arkivene til den østtyske etterretningstjenesten Stasi. Selv om Stasi-ansatte har utpekt Viksveen som agenten med kodenavnet «Lanze», skal ingen av vitnene ha fortalt at Viksveen overleverte hemmelige dokumenter til østtysk etterretning.

NTB