ý Vårt siktemål er å levere en begjæring om gjenopptakelse, men vi er ennå ikke kommet langt nok i arbeidet med å dokumentere grunnlaget for en ny behandling, sier advokat Frode Sulland til NTB.

Sulland har sammen med advokat Heidi Ysen, vært forsvarer for Veronica Orderud både i tingretten og lagmannsretten.

ý I en sak som denne er det vanskelig å få gehør for gjenopptakelse uten at det foreligger nye omstendigheter eller bevis, sier Sulland.

Han minner om at Orderud-drapene ble inngående behandlet i to rettsinstanser før Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste anken fra Per og Veronica Orderud.

Pistolen, ett element

Sulland sier det er privatetterforsker Harald Olsen som nå har begjært nye etterforskningsskritt fra politiets side etter at det tirsdag ble funnet en pistol i skatollet som i fem år har stått utenfor rommet der Anne Orderud Paust sov natten til 22. mai 1999.

ý Det er foreløpig ingen sak for påtalemyndigheten eller meg som forsvarer, men selvfølgelig er det viktig å finne ut hvem som eide pistolen, hvorfor den lå i skatollet og hva funnet sier om politiets etterforskning, sier Sulland.

Han ser imidlertid ikke noe dramatisk i funnet av pistolen. Den er ett av flere elementer som trolig blir tatt med når en begjæring om gjenopptakelse er ferdig utarbeidet.

ý Pistolen peker jo ikke ut noen drapsmann, sier Sulland.

Ikke registrert

Lørdag formiddag ble pistolen, en Colt kaliber 22, levert på Romerike politistasjon.

ý Pistolen er ikke registrert i våpenregistret, og ingen har meldt den stjålet, sier vaktleder i Romerike politidistrikt, Jan-Erik Fossneset, til NTB.

Pistolen ble funnet i et skatoll som stammer fra kårboligen på Orderud gård, mer enn fem år etter trippeldrapet på gården. Politiadvokat Bjørn Arne Tronier utelukker at våpenet er drapsvåpenet, som var av typen Ruger kaliber 22.

Dømt for medvirkning

Selv om Orderud-ekteparet fikk lovens strengeste straff maktet ikke retten å peke på hvem som hadde utført drapene. De ble i likhet med de øvrige tiltalte dømt for medvirkning.

Advokat Frode Sulland vil ikke kommentere hvorvidt det uregistrerte våpenet er å betrakte som et ulovlig våpen eller om det stammer fra et kriminelt miljø. Han sier det er politiets sak å utføre den etterforskning som kan bringe alle fakta om våpenet på bordet.

Sulland viser til at forsvarerne under rettssakene hele tiden kritiserte politiets etterforskning fordi den ikke startet bredt nok, men fulgte den oppfatning politiet på et tidlig tidspunkt hadde om hva som skjedde i kårboligen.

ý Funnet av pistolen bekrefter i det minste at åstedsgranskingen kanskje ikke har vært god nok, sier Sulland.