Det er Kofi Annan, FNs generalsekretær, som uttaler dette i en statusrapport ved inngangen til miljøåret 2002. Om åtte måneder, i månedsskiftet august-september, skal FNs medlemsland samles i Johannesburg i Sør-Afrika for å trekke opp status for Agenda 21, som ble vedtatt i Rio, og stake opp kursen videre mot en bærekraftig utvikling på jorden.

Unngår 11. september

Miljøtoppmøtet i Johannesburg er allerede blitt påvirket av den mest dramatiske og tragiske begivenheten i 2001, nemlig attentatet mot World Trade Center i New York. Møtet var opprinnelig planlagt fra 3. til 11. september. Men da ville slutterklæringen fra konferansen drukne i mediekjøret omkring ett-årsdagen for katastrofen i New York og Washington. Konferansen i Johannesburg blir derfor trolig fremskutt én uke, og vil bli holdt fra 26. august til 4. september, opplyser FN.

Tilstanden ustabil

— Om vi kan trekke en leksjon ut av det som hendte 11. september, så må det være at vi lever i én verden, og at ingen deler av verden har råd til å overse problemene andre steder i verden, sier FNs generalsekretær, som mener at det som har hendt bare understreker behovet for å gå videre med Agenda 21.

I FN-rapporten slår Kofi Annan fast at verdens miljøtilstand fortsatt er ustabil, til tross for visse fremskritt på enkelte områder. I tillegg har det dukket opp problemer som knapt var synlige for ti år siden. Det gjelder den omseggripende globaliseringen av økonomien, nye og raskere informasjonskanaler og spredningen av HIV og AIDS.

Utfordringer

Her er noen av utfordringene Kofi Annan stiller opp for FNs medlemsland foran toppmøtet i Johannesburg: * Verdens befolkning har passert 6 milliarder, og vil passere 8 milliarder innen 2025 og 9,3 milliarder innen 2050. * 15 prosent av verdens befolkning står for 56 prosent av forbruket. De fattigste 40 prosent står for bare 11 prosent av forbruket. * 1,1 milliarder mennesker har ikke tilgang til trygt drikkevann. * 815 millioner mennesker i verden er underernærte. * Mer enn 11.000 arter er truet av utryddelse. 800 arter er allerede utryddet. * Verdens skoger minker med 14,6 millioner hektar om året.