Søndag ble resultatene fra Europas hittil største blodtrykksstudie offentliggjort.

— Teoretisk sett kan dette innføres i morgen. Kunnskapen og medisinen finnes. Forhåpentligvis er det mulig å forhindre flere tilfeller av slag, diabetes og hjerteinfarkt, sier Björn Dahllöf, leder i styret for den internasjonale blodtrykksstudien ASCOT.

19.000 pasienter fra alle de nordiske landene, samt Storbritannia og Irland, har deltatt i studien som ble innledet i 1997 og avsluttet i november i fjor. Nå blir de siste detaljene i studien offentliggjort.

Forskerne har sammenlignet behandlingen som er mest vanlig i dag, med moderne medisinering hvor det blant annet gis et kolesteroldempende legemiddel. Resultatene er entydige og forskerne sikre i sin sak:

— Vi kan nå si med tyngde at vi kan redusere risikoen for hjerteinfarkt og slag i befolkningen med høyt blodtrykk med mer enn 50 prosent, sier professor Peter Sever i London, en av lederne for studien.

Nye blodtrykksmedisiner reduserer risikoen for å få slag med om lag 25 prosent, hjerteinfarkt med 15 prosent og hjerte- og karsykdommer med 30 prosent, sammenlignet med vanlig behandling. Ved å tilføre et legemiddel som senker kolesterolen, Lipitor, blir risikoen enda mindre.

Det er legemiddelfirmaet Pfizer som har utviklet Lipitor og som er studiens viktigste sponsor.