I løpet av de siste 13 årene har tallet på dødsfall i forbindelse med hodeskader gått ned fra omkring 140 til 100 i året på Vestlandet. Det er en reduksjon på omkring 50 prosent. Den samme nedgangen har gjort seg gjeldene også i andre deler av landet.

Det viser tall som klinikksjef Haldor Slettebø på Nevroklinikken ved Haukeland universitetssykehus har samlet.

Slående endring

— Det er en helt slående endring på dette området. Hvis vi går enda lenger tilbake i tiden, for eksempel 30 år, er utviklingstrekkene enda tydeligere. Da snakker vi om en halvering, sier Slettebø.

Han er ikke i tvil om hovedårsakene til denne utviklingen.

— Dette har ikke mye å gjøre med at nevrokirurgene er blitt flinkere. Større fokus på trafikksikkerhet, sikrere biler, økt hjelmbruk og kanskje også bedre veier og trafikksystemer, er forklaringen, mener han.

Sikrere biler

— Gode biler og tryggere veier er viktigere enn flere nevrokirurger. Det er helt sikkert, sier Slettebø.

Og trenden stopper ikke. Nedgangen er jevn fra år til år og ser ut til å fortsette.

Fra januar til og med april i år har til sammen 55 personer mistet livet i trafikken i Norge. Gjennomsnittstallet for tilsvarende firemånedersperiode de ti siste årene er 75 omkomne. Antallet omkomne i tilsvarende periode av året de fem siste årene fra 2003 til 2007 er klart lavere enn i perioden 1998 til 2002.

Fulle finner trekker ned

Tendensen er den samme i både de øvrige nordiske land og i andre europeiske landene. Men Finland er et unntak. Der ligger tallene på dødsfall atskillig høyere enn i de andre skandinaviske landene. Man tror mye av forklaringen må være at finner drikker mer og også kjører oftere i alkoholpåvirket tilstand enn folk i nabolandene.

Øker i andre land

Kurven peker nedover ikke bare for dødsfall, men også for alvorlige og invalidiserende skader. Både for dødsfall og skader er situasjonen totalt forskjellig når det gjelder Vesteuropa i forhold til andre verdensdeler. Mens de skandinaviske landene har vært desidert flinkest til å få ned dødsratene, ser man en sterk økning i andre verdensdeler. Ikke minst i mange utviklingsland, der dødstallene bare stiger og stiger i takt med økende trafikk og lite bevissthet omkring trafikksikkerhet.

DRAMATISK NEDGANG: Haldor Slettebø har registrert en kraftig reduksjon i tallet på dødsfall etter hodeskader de siste tiårene. ARKIVFOTO. RUNE SÆVIG
Sævig Rune