Først da samlet lån fra Nustad var kommet opp i 18.375.000 kroner, og bispesønnen, som i denne perioden bodde på hotell i Berlin og Praha, ba sin mor om å skaffe nok et lån, denne gang på 5,8 millioner kroner, reagerte Cecile Nustad ved å stille spørsmål ved hva pengene skulle brukes til.

– Da min mor kontaktet Cecile Nustad om dette lånet på 5,8 millioner kroner, ville Nustad for første gang vite hva pengene skulle brukes til, forklarte Baasland da rettssaken mot han startet i Oslo tingrett torsdag.

Telefonkontakt

Selvaag-arvingen ønsket nå at Bjarte Baasland skulle maile og ringe henne.

Bjarte Baasland gjorde begge deler, og greide – med usanne historier om gründerprospekter han var engasjert i – å oppnå to nye lån fra Nustad: Et siste lån i mai 2007 på 2,5 millioner kroner i tillegg til lånet på 5,8 millioner kroner.

Samlet hadde Baasland da lånt 26.657.000 kroner fra Selvaag-arvingen. Pengene gikk til internettspill, resten til livsopphold

Tilståelsessak

Saken mot Baasland går som en tilståelsessak, og straffeutmålingen blir klar allerede fredag.

Bjarte Baaslands mor, Bodhild Baasland, ble tidligere denne måneden formelt siktet for grovt bedrageri. Hun skal ha lånt penger av venner og familie for å hjelpe sønnen Bjarte. Saken mot henne vil komme opp senere, og Bjarte Baasland ble i tingretten torsdag gjort oppmerksom på av tingrettsdommer Carl-Hugo Lund at han vil bli stevnet som vitne i morens rettssak.