I landet som er kåret til verdens beste å bo i, stjeler innbyggerne det meste de kommer over. Tall fra handelsbransjen viser at nordmenn i fjor nasket for flere milliarder kroner.

Bestikk fra restauranten, sminke fra kjøpesenteret og puter fra hotellet er noen av tingene som nordmenn ikke klarer å holde fingrene unna.

Statistikken viser at 80 prosent av de 4,38 milliarder kronene norske butikker registrerte som svinn i fjor, trolig skyldes tyverier. Rundt halvparten av dette beløpet skyldes butikktyverier, mens de ansatte selv er ansvarlige for 30 prosent, ifølge tall fra Handels— og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH).

Både unge, middelaldrende og gamle stjeler, skriver Vårt Land.

Sikkerhetssjef i HSH, Thor Martin Bjerke, mener norske butikktyver kan deles inn i kategorier. Ved siden av vinningskriminelle og rusavhengige er en stor kategori vanlige folk.

– Dette er folk som ikke lever av å stjele, men som kan ta med seg noe på impuls. Det kan være at man tar med seg fire ting fra hylla, men slår bare tre inn i kassa, sier Bjerke, som mener dette kan være både rike og fattige folk.

Selv om verdiene den enkelte personen nasker til seg er små, blir problemet stort fordi mange av oss gjør det.

– Den som gjør dette er ikke kriminell, men har du først gjort det kan terskelen for å gjøre det igjen være lavere. Den som har havnet ut på galeien kan ha vanskelig for å stoppe. Det kan fort bli store beløp, sier Bjerke.