En fersk undersøkelse blant tillitsvalgte leger i sykehusene i 2005 og 2006, viser at legene føler seg presset av arbeidsgiver til å jobbe for mye. Hele 80 prosent av sykehusene bryter arbeidstidsbestemmelsene for leger, skriver Aftenposten.

Konsekvensene er at leger ofte er på jobb i mer enn 19 timer i ett strekk. De har hyppigere vakter enn de skal, og mulighetene til å sove på en lang nattevakt er for mange minimale. Det kan gå på helsa løs for pasientene ettersom en rekke internasjonale undersøkelser har vist at legenes konsentrasjon og yteevne samt sikkerhet for pasientene, reduseres etter lange arbeidsøkter.

– Arbeidsbelastningen er ofte så stor at man sjelden har mulighet til å hvile på vakt. Jeg har sett erfarne leger gråte når de går av vakt fordi det har vært så mye å gjøre. De føler seg usikre på om de har gjort jobben kvalitetsmessig så bra som de burde, sier leder i Yngre legers forening (YLF), Per Meinich.

Han mener norske sykehus har vaktordninger for leger som setter pasientsikkerheten på prøve. Bekymringen deles av fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus.

– Vi har sykehus som ikke følger regelverket. Det er et lederansvar å sørge for at det ryddes opp, sier han.