— Så lenge det er et totalforbud, vil vi stoppe alle som kommer over grensen. Vi vil spørre alle om de har med seg kjøtt, og kontrollere en del av dem. Selv om vi setter inne ekstra mannskap, vil dette naturlig nok føre til lange køer, sier seksjonssjef Hans Knutsen ved Østfold tolldistrikt til NTB.

Fraråder sverigetur Forbudet mot import av klovdyr, kjøtt og melkeprodukter fra hele EU ble satt i verk fra onsdag ettermiddag. Knutsen regner med at køen for å komme over grensen ved Svinesund raskt vil gå helt til Strømstad, og at dette vil vedvare noen dager.

— Folk bør tenke seg godt om før de reiser til Sverige. Det vil nok bli lange køer helt fram mot helgen, tror Knutsen.

Ved Svinesund får tollerne hjelp av politiet for å avvikle trafikken, og tollere fra andre distrikter skal hjelpe kollegene på svenskegrensa.

— Vi skal nok klare dette. Men dersom importforbudet blir langvarig, må vi vurdere å be om ytterligere bistand. Også de ansatte i tollvesenet må jo sove og spise innimellom, sier Knutsen til NTB.

Overtid på Gardermoen Ved Gardermoen tollsted regner tollerne med å ta unna den økte arbeidsmengden ved hjelp av overtid og bistand fra kolleger i Oslo. Men også her vil det trolig bli køer.

— Vi vil ha en sterk kontroll og samtale med veldig mange slik at folk får vite at det er forbudt å ta inn slike varer, sier kontorsjef Paul Ask ved Oslo og Akershus tolldistrikt, kontrollkontoret Gardermoen, til NTB.

Hans erfaring med importforbudet fra England og Frankrike, tyder på at folk tar forbudet til etterretning.

— Så langt har vi beslaglagt svært lite. Folk er samvittighetsfulle og tar ikke med seg kjøtt når de vet det er forbudt, sier Ask.

Nattevakt i Finnmark Troms og Finnmark tolldistrikt har seks grenseoverganger til Finland som nå, i motsetning til vanlig, skal betjenes døgnet rundt.

— Vi kommer til å kontrollere alle som vil passere grensen. Det kan nok oppstå noen køer, men siden det er lavtrafikksesong blir det nok ikke så ille som det ellers kunne ha blitt, sier toll- og kontrollsjef Svein Richardsen i Troms og Finnmark tolldistrikt til NTB.

Den økte arbeidsmengden ved grenseovergangene skal løses ved at tollerne må jobbe mer overtid og at tollere blir overført fra ett tollsted til et annet.

— Vi har også en tollsamarbeidsavtale med Finland, og vil få bistand fra våre finske kolleger, opplyser Richardsen.

NTB